top of page

Disclaimer

Algemeen:

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website https://www.izmirmedicalesthetictravel.com/

Door de website te bezoeken ga je akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik website:

Alleen de natuurlijke personen in Nederland hebben recht op toegang tot de website.

Een websitebezoeker mag slechts via één digitaal apparaat de website bezoeken en/ of deelnemen aan de website.

Het is de websitebezoeker verboden om de website:

  • geautomatiseerd te bezoeken;

  • te hacken en botnetwerken te gebruiken;

  • inhoud van de Website en onderdelen van de Website op andere websites te plaatsen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid:

Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de advertenties, foto’s, informatie en teksten op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten voorbehouden. Ondanks dat Izmir Medical Esthetic Travel zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en het onderhouden van deze website, kan Izmir Medical Esthetic Travel niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op deze website.

Izmir Medical Esthetic Travel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van onjuistheid of onvolledigheid van de informatie op deze website. In het bijzonder zijn de prijzen en tarieven die vermeld staan op de website onder voorbehoud van typefouten. Ten aanzien van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Auteursrechten:

Izmir Medical Esthetic Travel behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

Privacy & cookies:

De gegevens en informatie die verstrekt zijn aan Izmir Medical Esthetic Travel, zal Izmir Medical Esthetic Travel zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

Izmir Medical Esthetic Travel mag de persoonsgegevens uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

Het is Izmir Medical Esthetic Travel niet toegestaan om de persoonsgegevens uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Izmir Medical Esthetic Travel gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en Izmir Medical Esthetic Travel zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Izmir Medical Esthetic Travel niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

Izmir Medical Esthetic Travel behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de websitebezoeker geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

Izmir Medical Esthetic Travel zal de websitebezoekers van te voren toestemming vragen voor het verzamelen van informatie middels trackingcookies.

bottom of page