top of page

Implantaten

Implantaten zijn objecten, die op tandwortels in schroefvorm lijken en die met het kaakbot worden verbonden als één of meerdere tanden ontbreken.

Tegenwoordig zijn er vele soorten implantaten en merken waaruit u kunt kiezen. Hoewel de gebruikte materialen verschillen, wordt over het algemeen titanium of zirkonium gebruikt.

Deze behandeling kan bij elke patiënt, die ouder dan 18 jaar is en die de ontwikkeling van het kin-gezicht heeft voltooid, worden toegepast. Voordat met de behandeling wordt begonnen, wordt de geschiktheid van de patiënt onderzocht. De eerste stap is daarom het nemen van röntgenfoto’s.
De implantatie specialisten van onze kliniek kunnen met behulp van de intra orale beelden en de röntgenfoto’s, die door de patiënt worden opgestuurd, het vooronderzoek uitvoeren. Onze patiënten, die voor implantaten uit andere steden of uit het buitenland komen, kunnen gratis gebruikmaken van onze interne transferdienst. Bovendien kunnen onze partnerhotels worden geregeld voor accommodatie tijdens de behandeling. Wij bieden aan alle patiënten zowel voor als na de behandeling 24/7 communicatiemogelijkheden.

Het behandelplan wordt tijdens het verblijf direct met Izmir Medical Esthetic Travel met de patiënt afgerond. De implantaten, die wij in onze kliniek gebruiken, zijn gecertificeerd en de behandeling begint snel met hoogwaardige materialen. Zo kunt u uw mond- en gebitsgezondheid zo snel mogelijk herstellen.

Inplantaten.

Wat zijn tandheelkundige implantaten?

Implantaten zijn schroeven, die in het kaakbot worden geplaatst en waarop de tandprotheses worden geplaatst. De aangrenzende tanden worden tijdens de behandeling niet beschadigd of afgevijld.Geplaatste implantaatschroeven fungerenals een tandwortel.
Na het aanbrengen kunt u eten en praten zoals met een natuurlijke tand. Enkele van de voordelen van het implantaat zijn:

 • Kan worden gebruikt waar patiënten in de onder- of bovenkaak ontbrekende tanden hebben.

 • Geschikt voor gebruik op plaatsen waar al lange tijd tanden ontbreken.

 • Is een effectieve procedure als alle tanden in de onderkaak van de patiënt ontbreken.

 • Helpt om hetgebit gezond te houden.

 • Er doen zich geen problemen voor bij het eten/drinken

 • Schaadt de aangrenzende tanden niet.

 • Biedt een esthetische en mooie glimlach.

Om de toepassing te kunnen uitvoeren, moet het profiel van de patiënt geschikt zijn en mogen er geen belemmeringen voor de behandeling zijn.

All on 4/6 implantaat techniek

Bij deze techniek, een nieuwe methode voortandheelkundige implantaten van het schroeftype, worden het boven- en onderkaakbotgedetailleerd onderzocht. Vervolgens worden 4 of 6 implantaten in bepaalde hoeken aangebracht. Vooral patiënten zonder tanden kunnen hun mond- en gebitsgezondheid in één dag terugwinnen. Na voltooiing van de behandelingen moeten de patiënten aandacht besteden aan mond-tandhygiëne en routinecontroles.

Bij patiënten zonder behandeltanden wordt voorkomen dat zij niet worden behandeld wegens botinsufficiëntie, botinsertie of sinuslift. Vaste prothesen kunnen dezelfde dag nog worden vervaardigd met de Allon4/6 techniek.

Tanden hartje.

Bottransplantatie (kaakbotpoeder)

Kaakbotpoeder, ook bottransplantaat genoemd, wordt op verschillende manieren verkregen. Het bestaat in een dierlijke, menselijke of synthetische vorm. Het wordt geproduceerd in blokvorm of in de vorm van poeder met kleine deeltjes. Vooral de toepassing van bottransplantaten geniet de voorkeur

 • Als er in het gebied om implantaten aan te brengen onvoldoende bot aanwezig is,

 • Als het gewenst is om te worden gedaan in dezelfde sessie met een tandextractie,

 • Voor pre-implantatie sinusbodem-elevatie,

 • Bij een chronische ontsteking,

 • Als het bot in de mond gesmolten is.

Indien vragen of kennismaking, gelieve vrijblijvend contact met ons op te nemen. 

Groetjes Mehtab, 

NUL inplantaat.
bottom of page