top of page

Orthodontische behandeling

Orthodontie is een specialisme in de tandheelkunde dat scheve en scheefstaande tanden diagnosticeert, het ontstaan ervan tracht te voorkomen en een behandeling toepast.

Bij patiënten met aandoeningen zoals bijvoorbeeld een kaakontwrichting wordt de behandelingsmethode bepaald door de leeftijd van de persoon in aanmerking te nemen. Orthodontie kan een oplossing bieden als de boven- en de onderkaakstructuur tijdens de adolescentie uit de kom zijn.

Als volwassenen skeletafwijkingen hebben, wordt een oplossing geboden met behulp van orthodontie en chirurgie. Er zijn,afgezien van esthetische doeleinden,redenen voor deze ingrepen, zoals:

  • Preventie van mogelijke tandvleesaandoeningen

  • Preventie van problemen in de kaak

  • Functionaliteit bij het kauwen

  • Behandeling van spraakgebreken

orto.
NUL ruikt.
bottom of page