top of page

sakal ekimi

Sakal ekimi, sakalı dökülmüş ya da az sakal bırakmış kişilere yapılan bir uygulamadır.

 

Saç gibi sakal da bir erkeğin görünüşünün önemli bir parçasıdır.

Sakal görünümünü seven ancak sakalı dökülen veya belli bir bölgede seyrek ya da düzensiz çıkan erkeklere önerdiğimiz bir yöntemdir.

 

Sakal ekimi ile istediğiniz sakal görünümüne kavuşabilirsiniz.

Sakal ekiminde her iki yöntem de kullanılabilir. Saç büyümesinin nasıl gerçekleştiğine bağlıdır. Sakal ekimi de saç ekimine benzer.

Sakal Ekimi.webp

DHI 

Choi kalemi kullanılarak sakal olmayan bölgeye ekilir.

Operasyon iki ana bölümden oluşmaktadır. Öncelikle donör bölgeden saç kökleri alınır ve daha sonra saç kökleri istenilen bölgeye ekilir.

Safir

Kök kanalları doktor tarafından açılır. Ensede iki kulak arası bölgeden alınan saç kökleri, VIP doktorunuz tarafından uygulanan FUE tekniği ile tek tek istenilen bölgelere ekilir.  
 

İlk olarak ekim yapılacak bölge belirlenir ve ikinci olarak donör bölgeden kaç greft alınabileceği değerlendirilir.

Ekim sırasında sakalın çıkış yönü dikkate alınır.

 

Operasyon iki ana bölümden oluşmaktadır. Öncelikle donör bölgeden saç kökleri alınır ve daha sonra saç kökleri istenilen bölgeye ekilir.

Ensede iki kulak arası bölgeden alınan saç kökleri VIP doktorunuz tarafından FUE tekniği ile istenilen bölgelere tek tek ekilir.

Sakal.jpg
bottom of page