top of page

Metabolik Cerrahi

Metabolik cerrahi (Diyabet Cerrahisi) fonksiyonel sınırlamaya odaklanmalıdır. Bunu yapmanın tek yolu, beslenmenin erken evrelerinde ileum kaynaklı lezzetli nöropeptit hormonlarını aktive etmektir. Ekstremite tokluk sinyalleri çok zayıf veya çok geç ise kişi metabolik tokluk oluşana kadar çok fazla besin tüketiyor olabilir.

Metabolik Departman_edited.jpg

diyabet cerrahisi

Metabolik sendrom, insülin direnci, hipertansiyon, yüksek kolesterol ve açlık şekerleri ve iyi kolesterol (HDL) ile başlayan, merkezi obezitenin neden olduğu bir hastalıktır. Tip 2 diyabet ile obezite arasında yakın bir ilişki vardır; Obez kişilerin yaklaşık %80'i, diyabetli kişilerin ve tip 2 diyabetli kişilerin yaklaşık %40'ında obezdir.

Aşağıdaki kriterlerden en az 3 tanesine sahip bir kişi metabolik sendromlu kabul edilir.

- Bel çevresi erkeklerde > 102 cm, kadınlarda > 88 cm'dir.

– Trigliserit düzeyi 150 mg/dL veya üzerinde

- LDL kolesterol erkeklerde 40 mg/dl'den, kadınlarda 50 mg/dl'den azdır.

  • Yüksek kan basıncı (>130/>85 mmHg)

  • Yüksek kan şekeri (>110 mg/dL) 

Metabolik Cerrahi İle Birlikte Yapılan Ameliyat Türleri Nelerdir?

Metabolik cerrahi ameliyatlarında hormonal değişikliklerin bir yer değiştirme operasyonu (transpozisyon/interpozisyon) ile kullanılması prensibine dayanan işleyen bir mekanizmadır. Metabolik cerrahiden ciddi kilo problemi olmayan tip 2 diyabet hastalarında kilo kaybından bağımsız olarak bu hormonal yapıyı değiştirmek ve kan şekerini kontrol altına almak mümkündür. Temel olarak metabolik cerrahi kilo verme cerrahisidir.  

Terazi Ölçer_edited.jpg

Transit ikiye bölme

Metabolik sendromlu hastalarda kullanılan yöntemlerden biridir. Sergio Santoro tarafından edebiyata tanıtılan bir tekniktir. Tip 2 diyabette kullanılan yöntemlerden biridir ve başarı oranı yüksektir.

Metabolik ve bariatrik aktivite ön plandadır. Bu yöntemle alınan gıdanın 1/3'ü 2/3'lük bir gastroenterostomi hattından geçirilerek normal anatomik yoldan bağırsağın tüm segmentlerinden geçer. Metabolik cerrahi işlemlerde, kısım midenin çıkarılması ve ince bağırsağın yeniden yerleştirilmesine dayanır.

Mide çıkış kısmından 6 cm mesafeden mide kesilerek özel malzemelerle dikilir. Ardından ileumun distal kısmı 250 cm olacak şekilde gastroenterostomi gerçekleştirilir. 

İleal İnterpozisyon Ameliyatı

İnce bağırsağın ilk kısmının müdahale ile son kısmı ile değiştirilmesi işlemidir. Bu ameliyat insülin direncine neden olan hormonları bozar ve insülin direncini artıran hormon seviyelerini yükselterek şeker seviyelerini düzenler.  

bypass tipi

DOUDENOJENJENAL BYPASS:

Metabolik sendromlu hastalarda kullanılan yöntemlerden biridir. DJB/SG, uzun süreli kilo verme etkisi ve iyi bir yaşam konforu sağlayan metabolik bir cerrahi yöntemdir. DJB/SG, midenin kısmi rezeksiyonu, bulbar rezeksiyonu ve belirli bir uzunluğu baypas etmek için bulbo enterostomi anastomozu ile gerçekleştirilen bir cerrahi tekniktir.

 

 

MİNİ MİDE BYPASS

Standart baypaslarla sağlanan kilo kaybı ile metabolik sendrom da bu teknikle tedavi edilir. Bu teknikte mide girişinden bir tüp yapılır. Ayrıca ince bağırsağın ilk bölümünde yani ilk 200-250 cm'de tüp ile ince bağırsağı birbirine bağlamak için bir loop gastroenterostomi yapılır. Mideyi küçülterek, emilimi azaltarak ve midenin aktif olmayan kısmındaki ghrelin üretimini azaltarak hasta kilo verir. 

JEJENOILEAL BYPASS

Emilim bozukluklarına neden olan bariatrik cerrahi yöntemlerinden biridir. Uzun süre kilo alımını sınırlayan bir yöntem. Malabsorpsiyon nedeniyle spesifik durumlarda uygulanması tavsiye edilir.

ROUX-EN-Y MİDE BYPASS

Hastanın aldığı gıda miktarını azaltan ve alımını sınırlayan bir operasyondur. Bu ameliyatta midede 30-50 ml hacminde küçük bir mide poşu oluşturulur. İnce bağırsağın başlangıç kısmının yaklaşık 80 cm'lik kısmı rezeke edilerek distal uç ve proksimal enteral uç 120 cm'lik enterale anastomoz edilerek gastroenterostomi gerçekleştirilir.

MİDE İÇİ BALON UYGULAMASI

Mide balonu mideye yerleştirilir ve balon şişirilir. Bu işlem hastanın kendini tok hissetmesini sağlar ve gıda alımını azaltır. Mide balonu yaklaşık 6-12 ay sonra çıkarılır.  

Tüp mide ameliyatı ile metabolik cerrahi arasındaki fark nedir?

Tüp mide ameliyatı, metabolik sendromu olmayan fazla kilolu hastalarda uygulanan bir bariatrik cerrahi yöntemdir. Yüksek kan şekeri ve tansiyon metabolik sendroma örnek olabilir. Bu metabolik sendromları tedavi etmek için metabolik cerrahi yapılır. Hasta fazla kilolu olsa bile bariatrik cerrahi metabolik cerrahi ile kombine edilebilir.  

Premetabolik cerrahiye hazırlık nasıldır?

Metabolik cerrahi uygulanacak tüm hastalara öncelikle çok kapsamlı testler, kan tahlilleri, tüm karın ultrasonu ve gastroskopi yapılır.  

Muayene ve tetkikler tamamlandıktan sonra obezite cerrahı hastaları ve sonuçlarını değerlendirir. Hastaya obezite cerrahisi uygulanamayacak durumda ise hangi obezite cerrahisinin uygulanacağına karar verilir. 

Ameliyat sonrası dönem

Normal şartlarda ameliyattan 1 gün önce hastaneye yatırılırsınız. Kan şekerinizi ve hipertansiyonunuzu tedavi etmek için size ilaç verilecektir. Ameliyattan 1 gün önce sıvı beslenmesi yapılmalı ve gece yarısından sonra hiçbir şey yenmemelidir. Ameliyat sonrası dönemde her şey normal ise 3-4 gün hastanede yatış süreniz olacaktır.

  • Sıvı içecek ağızdan alınır.

  • Taburcu olduktan sonra beslenme ve günlük aktiviteler hakkında detaylı bilgi sözlü ve yazılı olarak verilecektir. 

Başka sorularınız varsa, lütfen Mehtab,  ile iletişime geçmekten çekinmeyin.

Saygılar Mehtap,

NULEST.jpg
bottom of page